Over Full House

Full House cirkelFull House is:

Historie

Dit  vocale kwintet stond eerst bekend als “Akkoortje” dat in 2005 werd samengesteld uit voornamelijk koorleden van close-harmonykoor BonTon. In die samenstelling werd vijf jaar lang opgetreden, zelfstandig of als supporting act. Een verhuizing van een der leden veroorzaakte enige bezettingsproblemen en na de nodige wisselingen zijn we sinds het najaar van 2012 weer compleet. Inmiddels timmeren we in de huidige bezetting onder de naam Full House alweer heel wat jaren aan de weg.