Ella van Osnabrugge

EllaVanaf 1987 zong Ella in diverse koren en ensembles, waaronder het Madrigaalensemble van Chris Verhoog, Coos en de Cosy‘s en Kamerkoor Erato. Ella begon in 1994 met koordirectie. Zij volgde diverse vormen van scholing op gebied van zang- en dirigeertechniek en rondde in 2006 de Meerjarige Dirigenten Opleiding af.  In 2008 volgde zij level 1 en 2 van Estill Voice Training System.

Ella is dirigent van Gemengd koor Essenza (in Vries) en vrouwenkoor Coro con Capri. Tot kort geleden heeft ze ook jarenlang voor het Groninger Doopsgezind Koor gestaan. Daarnaast leidt zij workshops (o.a. jaarlijks in Groningen: Christmas Carol Singers) en geeft ze zangles.

Ella neemt zelf regelmatig deel aan workshops op gebied van koorzang, stemgebruik, presentatie en dirigeertechniek.